top of page
Swimmer in Swimming Lane

Tävlings- information

Kvarken Games 1-2.4.2023

Enkka-tävling & våravslutning
27.5 i simhallen

JS-PU - regler för tävlanden / kilpailuihin osallistumisen säännöt

bottom of page