top of page
Diving Board

Om vår förening

Jakobstads simmare - Pietarsaaren uimarit r.f.

Verksamhetsplan 2021

Den pågående coronapandemin och av de restriktioner i samhället den förorsakar, fortsätter påverka vår verksamhet och gör det svårt att planera för 2021. Föreningen kommer förhoppningsvis under året att arrangera nationella tävlingar i Jakobstad. Vårens Jeppis-uinnit, som skulle ha ägt rum i mars, är dock avbokade i samråd med stadens idrottsbyrå. Vi har anhållit om att få arrangera Jeppis-Kokko games (i samarbete med KUS-GSS) under hösten, men det återstår att se vilken verklighet vi lever i då.

 

Föreningen arrangerar läger enligt simmarnas behov, delvis i samarbete med andra föreningar och tränare. En målsättning är att delta i SFIs verksamheter, som SFI mästerskapen och SFI introläger (brukar vara i december). 

Arbetet med att engagera nya tränare och föreningsfunktionärer samt medlemmar till föreningen fortsätter. I grupperna för yngre simmare, Vatten- och Teknikrally, är tränarsituationen för tillfället bra. Sofia Pascutti, som tränar C- och B-grupperna, stannar i Jakobstad åtminstone till april. Efter det har diskussioner förts att hon kunde fortsätta att planera träningar och med jämna mellanrum hålla en mer intensiv träningshelg för att trygga simmarnas utveckling i rätt riktning. I så fall kunde verksamheten upprätthållas genom att simmarnas föräldrar ställer upp som tränare mellan träningshelgerna/lägren. Vi planerar också att ordna en simtränarutbildning för intresserade under våren. För att trygga återväxten i föreningen hoppas vi att också staden Jakobstad fortsätter den satsning på simskolor som de nu har.

 

GRUNDPELARNA I FÖRENINGENS VERKSAMHET

  • Tävlingssimning

  • Simhopp (för tillfället vilande verksamhet)

  • Att främja simkunnighet och grundundervisning i simning

  • Simning för specialgrupper

  • Att värna om hälsosamma levnadsvanor

 

TÄVLINGSSIMNINGENS MÅLSÄTTNINGAR

  • Att A- och B-gruppens simmare deltar i åldersklassens mästerskapstävlingar och kvalar in till JFM och FM (för tillfället har vi inga simmare i A-gruppen)

  • Aktivt arbeta för att få igång flera grupper med unga simmare

  • Aktivera simmarnas föräldrar i verksamheten

  • Arrangera domarskolning och tränarskolning

 

Vi hoppas kunna fortsätta med simskolverksamhet. Inom grundundervisningen i simning har föreningen arrangerat Vattenrally flera år i följd. Efter Vattenrallykurserna är det meningen att barnen skall ha möjlighet att flytta vidare genom de olika grupperna enligt egna förutsättningar gällande utveckling och intresse. På så sätt tryggas återväxten i föreningen. Teknikrallygruppen skall fungera som en sluss till C-gruppen. Här är målsättningen både att hitta nya talanger och att erbjuda simmarna möjlighet utvecklas både gällande teknik och uthållighet. Under det senaste åren har trycket på nybörjargrupperna/hobbysimgrupperna varit så stort att alla inte fått plats i grupperna. En utökning av grupperna skulle förutsätta att vi fick mera bantider.

Den simgrupp för ungdomar med särskilda behov som startade hösten 2013 är nu en självklar del av föreningens verksamhet. Målet är att specialgruppens simmare, liksom tidigare, under året kunde delta i någon tävling.

Det finns en stor efterfrågan på vuxensimskolor och teknikgrupper för vuxna. Under våren 2017 arrangerades den första vuxenteknikskolan. Erfarenheterna var positiva och nya grupper kan planeras till hösten 2021 ifall det finns dragare och coronapandemin tillåter.

Föreningens ekonomi har naturligtvis påverkats av coronapandemin, men kanske i mindre skala än i andra föreningar. Föreningens fasta utgifter är starkt kopplade till avgifter för träningstider och tävlingar. När dessa inte kunnat anordnas har även utgifterna minskat. De största intäkterna är avgifter från våra simmare och inkomster från tävlingar. Förhoppningsvis kan vi under året ordna vuxensimskola, som innebär ett välkommet tillskott i ekonomin. Även caféverksamhet (bl.a. under tävlingar) och sponsorer utgör viktiga inkomster. På kostnadssidan stiger avgifterna till staden både p.g.a. procentuella justeringar och ändringar i faktureringspraxis. Staden Jakobstads bidrag är betydelsefullt för föreningen.

Jakobstad 3.2.2021

 

Sonja Hanhikoski-Sacklén
Ordf.

Mats Eklund       

Sekr.

 

Föreningens stadgar finns här: JS-PU Stadgar

Info om hur föreningens registerbeskrivning, (GDPR) finns här: Registerbeskrivning JS-PU (GDPR)

bottom of page