top of page
Diving Board

Uimaseuramme

Jakobstads simmare - Pietarsaaren uimarit r.y.

Toimintasuunnitelma 2021

Vallitseva korona tilanne ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttavat toimintaamme, sen vuoksi on vaikea suunnitella vuotta 2021. Toivon mukaan seura voi kuluvan vuoden aikana järjestää kansallisia kilpailuja Pietarsaaressa. Keväälle suunnitellut Jeppis-uinnit jotka piti järjestää maaliskuussa on jouduttu perumaan yhdessä kaupungin liikuntajaoston kanssa. Olemme pyytäneet lupaa saada järjestää Jeppia-Kokko games (yhteistyössä KUS-GSS kanssa) syksyn aikana, jää nähtäväksi mikä tilanne on syksyllä. 
Yhdistys järjestää leirejä uimareiden tarpeiden mukaan osittain yhteistyössä muiden yhdistysten ja valmentajien kanssa. Tavoitteena on, että osallistumme SFI: n toimintaan, kuten SFI-mestaruuskilpailuihin ja SFI-introleireihin, jotka ovat yleensä joulukuussa.
Uusien valmentajien ja yhdistyksen toimitsijoiden sekä yhdistyksen jäsenten haku jatkuu. Nuoremmissa uimaryhmissä Vesi- ja Tekniikkarallissa valmentaja tilanne on tällä hetkellä hyvä. Sofia Pascutti, joka valmentaa C- ja B-ryhmiä on Pietarsaaressa ainakin vielä huhtikuun. Sen jälkeen on keskusteltu, että hän suunnittelee harjoitukset ja tasaisin väliajoin järjestetään hänen johdolla viikonloppu harjoituksia joilla voidaan taata että kehitys etenee. Tässä tapauksessa harjoiukset voidaan järjestää niin että uimareiden vanhemmat ottavat harjoitus vastuun, kyseisten viikonloppu harjoituksien välissä. Suunnittelemme myös uimavalmentaja koulutusta siitä kiinnostuneille kevääksi. Kasvun takaamiseksi toivomme, että Pietarsaaren kaupunki jatkaa uimakouluihin panostamista. 

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PILARIT

  • Kilpailu-uinti

  • Uimahyppy (ei toimintaa tällä hetkellä)

  • Uimataidon ja perusopetuksen edistäminen uimisessa

  • Uiminen erikoisryhmille

  • Terveellisten elämäntapojen turvaaminen

 

KILPAILU-UINNIN TAVOITTEET

  • A- ja B-ryhmän uimarit osallistuvat ikäryhmäkilpailuihin ja täyttää JSM- ja SM-vaatimukset (tällä hetkellä ei uimareita A-ryhmässä)

  • Tavoite saada lisää ryhmiä nuorille uimareille

  • Aktivoida uimareiden vanhemmat mukaan toimintaan

  • Järjestää tuomari- ja toimitsijakoulutusta sekä valmentajakoulutusta

 

Toivomme että voimme jatkaa uimakoulutoimintaa. Uinnin perusopetusta on opetettu vesiralli ryhmässä useita vuosia.  Vesirallikurssin  jälkeen lapsilla on mahdollisuus siirtyä seuraavaan uimaryhmään, omien taitojen ja mielenkiinnon mukaan. Tekniikkaralliryhmä toimii porttina C-ryhmään. Tavoite on löytää uusia kykyjä ja parantaa uintitaitoja. Viime vuosina paine aloittelijaryhmiin / harrastusuintiryhmiin on ollut niin suuri, ettei kaikille  halukkaille ole ollut tilaa ryhmissä. Ryhmien laajentuminen edellyttäisi, että saisimme lisää rataaikoja.

Syksyllä 2013 alkanut erityisuimaryhmä on nyt osa yhdistyksen toimintaa. Tavoitteena on, että erityisryhmän  uimarit voivat osallistua kilpailuihin.

Aikuisten uimakouluille ja aikuisten tekniikkaryhmille on suuri kysyntä. Keväällä 2017 järjestettiin ensimmäinen aikuisten tekniikkakurssi. Kokemukset olivat myönteisiä ja uusia ryhmiä suunnitellaan syksylle 2021, mikäli valmentaja löytyy ja koronatilanne sen sallii. 

Korona tilanne on vaikuttanut seuran taloudelliseen tilanteeseen, mutta ei niin suuressa määrin kuin monissa muissa seuroissa. Suurimmat tulot ovat uimareiden kausimaksut ja kilpailu tulot. Kun kilpailuja ei ole voitu järjestää ovat myös menot pienentyneet. Toivon mukaan voimme kuluvan vuoden aikana järjestää aikuisten uimakouluja, mikä toisi lisätuloja seuralle. Myös kahvilatoiminta (mm kilpailuiden yhteydessä) ja sponsorit ovat tärkeitä tulonlähteitä. Toivottavasti voimme vuoden aikana järjestää vesirallia ja uimakouluja, jotka tarjoavat tervetulleen lisäyksen talouteen. Kahvilatoiminta (myös kilpailujen aikana) ja sponsorit tarjoavat lisätuloja. Kustannuspuolella kaupungin maksut nousevat johtuen prosenttimuutoksista ja muutokset laskutuskäytännöissä. Pietarsaaren kaupungin seuratuki on yhdistykselle tärkeä.

 

Pietarsaari 3.2.2021

 

 

Sonja Hanhikoski-Sacklén
Puheenjohtaja

 

 

Mats Eklund       
Sihteeri 
 

bottom of page