24 Aug

Föreningen

JS-PU
Jakobstads Simmare – Pietarsaaren Uimarit r.f. 

Ordförande Petra Thodin
  gsm: 050 343 5305
  e-mail:
 
Vice ordförande Sonja Hanhikoski-Sacklén
  gsm:
  e-mail: sonja.hanhikoski-sacklen (at) hotmail.com
 
Sekreterare Eva Smeds
  gsm: 050 344 2110
  e-mail: eva.smeds64 (at) gmail.com
 
Styrelsemedlem Peter Björk
gsm: 040 015 4646
  e-mail: peter.bjork(at) multi.fi
 
Styrelsemedlem Maria  Nordman
gsm: 040 750 8169
  e-mail: maria.nordman (at) edu.jakobstad.fi
 
Styrelsemedlem Kristian Ekstrand
  gsm: 045 2297493
  e-mail: hebster52 (at) hotmail.com
 
Styrelsemedlem Åsa Lindroos-Lönnbäck
  gsm: 044 066 5649
  e-mail: asa.lindroos-lonnback (at) folkhalsan.fi
 
Styrelsemedlem Camilla Söderlund
  gsm: 050 345 2574
  e-mail: camilla.soderlund (at) pedersore.fi
 
Styrelsemedlem Mats Eklund
  gsm: 040 836 8833
  e-mail: eklund.mats (at) multi.fi
Kassör och Tom Smeds
tävlingssekreterare gsm: 050 529 4405
(Ej styrelsemedlem) e-mail: tom (at) fundamenta.fi

 

Verksamhetsplan 2018

Föreningen kommer under året att arrangera egna tävlingar i februari, Jeppis-uinnit, och till hösten även Jeppis-Kokko-games i samarbete med KUS-GSS. I april står föreningen som arrangör för SFSIM i simning (Svenskfinlands skolmästerskap).

Föreningen arrangerar läger enligt simmarnas behov, delvis i samarbete med andra föreningar och tränare. I maj kommer några simmare med en tränare att åka på läger i Torremolinos i samarbete med Uimaseura Kangasalan Kuohu. I mån av möjlighet deltar simmarna i läger och grupper i SFI:s regi.

Arbetet med att engagera nya tränare och föreningsfunktionärer samt medlemmar till föreningen fortsätter. Vi skall fortsätta med Vattenrally-undervisningen och hoppas även kunna arrangera simskolor.

Under 2017 påbörjade föreningen en satsning på mental skolning i samarbete med Anki Mannström. Arbetet fortsätter under år 2018.

 

GRUNDPELARNA I FÖRENINGENS VERKSAMHET

*tävlingssimning

*att främja simkunskap och grundundervisning i simning

*simning för specialgrupper

*simhopp (för tillfället vilande verksamhet)

*att värna om hälsosamma levnadsvanor

TÄVLINGSSIMNINGENS MÅLSÄTTNINGAR

* att A- och B-gruppens simmare deltar i åldersklassens mästerskapstävlingar och
kvalar in till JFM och FM

*aktivt arbeta för att få igång flera grupper med unga simmare

*aktivera simmarnas föräldrar i verksamheten

* arrangera domarskolning och tränarskolning

 Vi hoppas på att kunna fortsätta med simskolverksamhet. Inom grundundervisning i simning har föreningen arrangerat Vattenrally flera år i följd. Efter Vattenrallykurserna är meningen att barnen skall ha möjlighet att flytta över till de olika simgrupperna, på så sätt tryggas återväxten. Teknikrallygruppen skall fungera som en sluss till C-gruppen. Här är målsättningen både att hitta nya talanger och att öka simkunskapen. Under de senaste åren har trycket på nybörjargrupperna/hobbysimgrupperna varit så stort att alla inte fått plats i grupperna. En utökning av grupperna skulle förutsätta att vi fick mera bantider.

Den simgrupp för ungdomar med särskilda behov som startade hösten 2013 är nu en självklar del av föreningens verksamhet. Målet är att specialgruppens simmare under året kunde delta i någon tävling.

Det finns en stor efterfrågan på vuxensimskolor och teknikgrupper för vuxna. Under våren 2017 arrangerades den första vuxenteknikskolan. Erfarenheterna var positiva och två nya grupper planeras till våren 2018.

Oron för ekonomin delar vår förening med snart sagt alla idrottsföreningar. De största intäkterna är avgifter från våra simmare och inkomster från tävlingar. Förhoppningsvis kan vi under året ordna Vattenrally och simskola, som ger ett välkommet tillskott i ekonomin. Caféverksamhet (bl.a. under tävlingar) och sponsorer ger ett tillskott. På kostnadssidan stiger avgifterna till staden både p.g.a. procentuella justeringar och ändringar i faktureringspraxis. Staden Jakobstads bidrag är betydelsefullt för föreningen.

Jakobstad 1.11.2017

Föreningens stadgar finns här: JS-PU Stadgar

Info om hur föreningens registerbeskrivning, (GDPR) finns här: Registerbeskrivning JS-PU (GDPR)

 

 

 

 

UA-34411347-1