24 aug

Föreningen

JS-PU
Jakobstads Simmare – Pietarsaaren Uimarit r.f. 

Ordförande Sonja Hanhikoski-Sacklén
  gsm: 
  e-mail: sonja.hanhikoski-sacklen (at) hotmail.com
   
Vice ordförande Mia Mattsson
  gsm:
  e-mail:
   
Sekreterare Mats Eklund
  gsm: 040 836 8833
  e-mail: eklund.mats (at) multi.fi
   
Styrelsemedlem Kristian Ekstrand
websidor mm. gsm: 045 2297493
  e-mail: hebster52 (at) hotmail.com
   
Styrelsemedlem Katja Kanerva
  gsm:
  e-mail:
   
Kassör och Tom Smeds
tävlingssekreterare gsm: 050 529 4405
 (Ej styrelsemedlem) e-mail: tom (at) fundamenta.fi
   
   
Föreningens E-mail:  jspufi (at) gmail.com
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Verksamhetsplan 2019

Föreningen kommer under året att arrangera SFI mästerskap tillsammans med KUS-GSS i Karleby simhall . Hösten även Kokko-Jeppis-games i samarbete med KUS-GSS. Föreningen arrangerar även s.k. Enkkatävlingar ett par gånger/termin. Enkkatävlingarna är föreningstävlingar där simmare utan licens erbjuds möjlighet att bekanta sig med tävlingsverksamhet i en trygg miljö och licenserade tävlingssimmare har möjlighet att förbättra sin resultat.

Föreningen arrangerar läger enligt simmarnas behov, delvis i samarbete med andra föreningar och tränare. I juni åker eventuellt några simmare med VUS-VSS på läger. 

Arbetet med att engagera nya tränare och föreningsfunktionärer samt medlemmar till föreningen fortsätter. Vi skall fortsätta med Vattenrally-undervisningen och hoppas även kunna arrangera simskolor.

Under 2017 påbörjade föreningen en satsning på mental skolning i samarbete med Anki Mannström. Arbetet  med skolning fortsätter under år 2019, med föreläsningar kring aktuella teman, eventuellt med nya samarbetspartners.

GRUNDPELARNA I FÖRENINGENS VERKSAMHET

*tävlingssimning

*simhopp (för tillfället vilande verksamhet)

*att främja simkunskap och grundundervisning i simning

*simning för specialgrupper

*att värna om hälsosamma levnadsvanor

TÄVLINGSSIMNINGENS MÅLSÄTTNINGAR

* att A- och B-gruppens simmare deltar i åldersklassens mästerskapstävlingar och
kvalar in till JFM och FM  

*aktivt arbeta för att få igång flera grupper med unga simmare

*aktivera simmarnas föräldrar i verksamheten
* arrangera domarskolning och tränarskolning

Vi hoppas på att kunna fortsätta med simskolverksamhet. Inom grundundervisning i simning har föreningen arrangerat Vattenrally flera år i följd. Efter Vattenrallykurserna är meningen att barnen skall ha möjlighet att flytta över till de olika simgrupperna, på så sätt tryggas återväxten. Teknikrallygruppen skall fungera som en sluss till C-gruppen. Här är målsättningen både att hitta nya talanger och att öka simkunskapen. Under det senaste åren har trycket på nybörjargrupperna/hobbysimgrupperna varit så stort att alla inte fått plats i grupperna. En utökning av grupperna skulle förutsätta att vi fick mera bantider.

Den simgrupp för ungdomar med särskilda behov som startade hösten 2013 är nu en självklar del av föreningens verksamhet. Målet är att specialgruppens simmare under året kunde delta i någon tävling.

Det finns en stor efterfrågan på vuxensimskolor och teknikgrupper för vuxna. Under våren 2017 arrangerades den första vuxenteknikskolan. Erfarenheterna var positiva och nya grupper planeras till våren 2019 ifall det finns dragare.

Oron för ekonomin delar vår förening med snart sagt alla idrottsföreningar. De största intäkterna är avgifter från våra simmare och inkomster från tävlingar. Förhoppningsvis kan vi under året ordna Vattenrally och simskola, som ger ett välkommet tillskott i ekonomin. Caféverksamhet (bl.a. under tävlingar) och sponsorer ger ett tillskott. På kostnadssidan stiger avgifterna till staden både p.g.a. procentuella justeringar och ändringar i faktureringspraxis. Staden Jakobstads bidrag är betydelsefullt för föreningen. 

Jakobstad 30.10.2018

Eva Smeds       Petra Thodin
sekreterare               ordförande

Föreningens stadgar finns här: JS-PU Stadgar

Info om hur föreningens registerbeskrivning, (GDPR) finns här: Registerbeskrivning JS-PU (GDPR)

UA-34411347-1