11 Dec

Specialsimning

På måndagar kl. 18:00 – 19:00 finns det möjlighet för barn och ungdomar med särskilda behov att träna simning med Jarmo Huhtala och Eva Smeds som tränare. Man behöver kunna simma för att delta, eftersom man tränar i stora bassängen.

Terminsavgiften för träningen är 80 €. I avgiften ingår inträde till simhallen.

Simmare som inte klarar sig på egen hand i omklädningsrummet behöver ha en stödperson med sig.

JS-PU har ingen försäkring för gruppen, så simmarna bör ha en egen fritidsolycksfallsförsäkring.

Anmäl vid simhallskassan att simmaren hör till specialsimningsgruppen.

Förfrågningar: jspufi(a)gmail.com

2015c

UA-34411347-1