23 aug

Simskola

Simmarkarriären börjar i simskolan. Här lär sig barnet den viktiga medborgarfärdigheten som simningen är. Undervisningen sker i barnbassängen men undervisningens mål är, att flytta till stora bassängen. För simskolan krävs inga förhandskunskaper.

För barn mellan 5-10 år.

UA-34411347-1