Höstmöte 1.11.2017

19 okt
19 oktober, 2017

Välkommen på JS-PU:s höstmöte onsdagen 1.11 kl. 17:30, Tengströmsgatan 5 (hos Smeds).
Stadgeenliga ärenden (bl.a. val av styrelse och ordförande, verksamhetsplan, budget).

Styrelsen

UA-34411347-1